atferdsproblem - hund

H

U

N

D

Det finnes uttallige utfordringer i en eiers liv og like mange grunner til at en hund har atferdsproblemer. Ingen spørsmål er for dumme, ingen problemstillinger for små. Atferdsklinikken ønsker å hjelpe preventativt såvel som med grundig utarbeidet behandling, så nøl ikke med å ta kontakt.

GRUNDIG UTREDNING AV ALVORLIGE ATFERDSPROBLEMER

HOS HUND:

Tilbudet innebærer en detaljert funksjonell analyse av problematferd i 4 steg* samt diagnose, prognose og behandlingsopplegg samt tilrettelegging for videre oppfølging der dette er nødvendig og/eller ønskelig.

*Dersom man bor i andre deler av landet vil det være mulig å tilrettelegge for utredning. Ta kontakt med klinikken for mer informasjon.

Steg 1: Første KONSULTASJON:

 

Etter å ha tatt kontakt med klinikken og avtalt tid for konsultasjon vil du få tilsendt et historikk skjema som fylles inn og returneres før første møte. Konsultasjonen varer ca 120 minutter og går ut på å samle informasjon om problemet, kartlegge hoved elementene i problemstillingen og om mulig finne årsaken(e) til at problemet har oppstått.

Steg 2) VIDEO OPPTAK:

Dette er en viktig del av utredningen og går ut på at hunden filmes i flere situasjoner og deretter sender man inn filmklippene. Du vil bli veiledet i denne prosessen og mottar etter første konsultasjon, en beskrivelse av hva som skal filmes. Filmingen gir mulighet for en inngående og detaljert analyse av hundens språk og atferdsmønstre i forskjellige situajoner. Jeg vil alltid be eier om å sende så mange opptak som mulig og disse analyseres således i forkant av neste møte. I de tilfeller hvor det er mulig å filme den avvikende atferden så er dette ønskelig, men dette beror helt og holdent på atferdens art og hvorvidt en slik filming vil være forsvarlig. Eksempelvis vil det i aggresjonstilfeller ikke være hverken forsvarlig eller nødvendig å se de aggressive utspill, mens på den annen side kan tvangshandlinger være hensiksfulle å observere.

Steg 3: HJEMMEBESØK:

I alle tilfeller der det lar seg gjøre vil hjemmebesøk være gunstig for å utrede et atferdsproblem i sin helhet. Det er alltid bra for meg å kunne treffe dyret og øvrig familie i hjemmemiljøet slik at jeg kan danne meg et så fullstendig bilde som mulig av situasjonen(e). Ofte er det nødvendig med spesifikke tiltak i hjemmet som avgrensninger ol. I de omstendigheter hvor hjemmebesøk ikke er mulig eller ønskelig kan man tilrettelegge rundt dette. Denne konsultasjonen innebærer også gjennomgang av funn fra videoanalysen.

Les mer her:

Steg 4: KONKLUDERENDE KONSULTASJON:

Helt i fra starten begynner vi å jobbe med hunden og underveis vil jeg be om oppdateringer på e-post. Den siste konsultasjonen av selve utredningen går vi gjennom diagnose, prognose og behandling (kognitivt, medisinsk, tiltak osv). Vi evaluerer fremdriften hittil, drøfter problemstillinger og lager et opplegg for trening i hjemmet i månedene fremover.

Jeg legger stor vekt på god kommunikasjon med eier. Et behandlingsopplegg skal ikke bare være en standard, men skal tilrettelegges det enkelte hjem og behov samt familien forøvrig og alle andre miljømessige hensyn må ivaretas.

Eier skal føle seg trygg på veien videre og får både skriftlig og muntlig oppfølging. Ett tidsskjema blir utarbeidet med spesifikke datoer for oppfølginger på e-post slik at man har noe konkret å forholde seg til.

 

Visste du at:

Separasjonsangst er en av de største årsakene til avliving av friske hunder ved veterinær-klinikker i Norge?

Atferdsklinikken har veldig gode resultater

på behandling av separasjonsangst hos hund!

“Some people talk to animals. Not many listen though. That's the problem.”

― A.A. Milne.

ATFERDSKLINIKKEN

Anouska G. Andenæs

VeterinærAtferdskonsulent

 

post@atferdsklinikken.no

www.atferdsklinikken.no

 

Rådmann Halmrastsvei 18

1337, Sandvika, bærum

 

Copyright © All Rights Reserved