atferdsproblem - hund

H

U

N

D

Separasjonsangst er en av de største årsakene til avliving av friske hunder ved veterinær-klinikker i Norge.

FULL UTREDNING AV ATFERDSPROBLEMER

HOS HUND:

Tilbudet innebærer en detaljert funksjonell analyse av problematferd i 4 steg* samt diagnose, prognose og behandlingsopplegg og mulighet for tilrettelagt videre oppfølging.

*Dersom man bor i andre deler av landet vil det være mulig å tilrettelegge for utredning. Ta kontakt med klinikken for mer informasjon.

Steg 2) VIDEO OPPTAK:

Dette er en viktig del av utredningen og går ut på at du skal filme hunden i flere situasjoner og deretter sende inn filmsnuttene. Du vil bli veiledet i denne prosessen. Filmingen åpner for for inngående og detaljert analyse av hundens språk og atferdsmønstre, både spesifikke og generelle. Vi vil alltid be eier om å sende oss så mange opptak som mulig og disse bruker man timesvis på å gjennomgå i detalj. I de tilfeller hvor det er mulig å filme den avvikende atferden så er dette ønskelig, men dette beror helt og holdent på atferdens art og hvorvidt en slik filming vil være forsvarlig. I de fleste tilfeller vil de for eksempel ikke være hverken forsvarlig eller nødvendig å se aggressive utspill, mens tvangshandlinger kan være hensiksfulle å observere.

Steg 1: Første KONSULTASJON:

 

Etter å ha tatt kontakt med klinikken og avtalt tid for konsultasjon vil du få tilsendt et historikk skjema som fylles inn og returneres før første møte. Konsultasjonen varer ca 120 minutter og går ut på å samle informasjon om problemet, kartlegge hoved elementene i problemstillingen og om mulig finne årsaken(e) til at problemet har oppstått.

Steg 3: HJEMMEBESØK:

I hvert tilfelle der det er mulig vil hjemmebesøk være nødvendig for å utrede et atferdsproblem i sin helhet. Det er alltid gunstig å se dyret i dets miljø for å danne seg et så fullstendig bilde som mulig av situasjonen. I de omstendigheter hvor hjemmebesøk ikke er mulig eller ønskelig kan man tilrettelegge for dette.

Steg 4: KONKLUDERENDE KONSULTASJON:

Presentasjon av funn, diagnose, prognose og behandling.

 

Det finnes uttallige utfordringer i en eiers liv, og ingen spørsmål er for dumme, ingen problemstillinger for små. Atferdsklinikken ønsker å hjelpe preventativt såvel som behandlingsmessig, så nøl ikke med å ta kontakt.

ATFERDSKLINIKKEN

Anouska G. Andenæs

VeterinærAtferdskonsulent

 

post@atferdsklinikken.no

www.atferdsklinikken.no

 

Rådmann Halmrastsvei 18

1337, Sandvika, bærum

 

“Some people talk to animals. Not many listen though. That's the problem.”

― A.A. Milne.

Copyright © All Rights Reserved