Om ATF Klinikken

O

M

klinikken

Atferdsklinikken er et atferdstilbud til eiere, dyr og henvisende veterinærer. Praksisen eies og drives av Anouska Godtfredsen Andenæs som er utdannet veterinær og atferdskonsulent. Anouska har mange års erfaring med rehabilitering av vanskjøttede og mishandlede hunder. Hun bestemte seg tidlig i forløpet av veterinærstudiet for at hun ville jobbe med atferdsmodifisering og konsulterende arbeide innen menneske/dyr relasjon og kommunikasjon. Årsaken til at problemer oppstår er ofte kompliserte og av den grunn er Anouska også meget opptatt av tilrettelegging av miljø samt forebyggende arbeide.

 

Behovet for inngående forståelse av atferdsproblemer, hvorfor de oppstår og hvordan de kan løses øker i takt med antall dyr rundtom i landet. Veterinærer er ofte rådville, da deres kliniske studier omfatter lite atferdsproblematikk og dets behandling. Atferdsklinikken har som formål å tilby et helhetlig og grundig tilbud til ferske eiere såvel som de som allerede har et dyr, både med og uten problemer. Klinikkens prinsiper er basert på medisinsk og fysiologisk kunnskap såvel som inngående personlig erfaring og spesialkompetanse.

Grunnen til at dyr utvikler avvik i oppførselen kan være alt ifra sykdomsbasert til genetikk og tidlig læring. Det er vanskelig for dyreeiere å sette seg inn i kompleksiteten av deres dyrs atferdsmønstre og i dagens samfunn stiller vi store krav til dyrene i våre hjem. De skal tilpasse seg en stor rekke situasjoner i miljøet som ikke nødvendigvis faller dem naturlig.

 

Da det gjelder problematferd så er det viktig å ta med i betraktningen at hvert dyr er et individuelt produkt av sin avl, sitt miljø (både hos oppdretter og i hjemmemiljøet) og sine erfaringer og derfor er en grundig evaluering av hvert enkelt tilfelle er en viktig faktor. En klinisk undersøkelse er først og fremst nødvendig, for å utelukke sykdom som grunnlag for atferdsproblemet. Kommer dyret via henvisnig har dette ofte blitt foretatt i forkant. Er det en stund siden siste undersøkelse og blodprøver så kan disse gjøres på Atferdsklinikken, eller eier kan velge få dem gjort hos sin faste dyrlege. I så fall får man med et skriv med informasjon om hva som behøves i atferdssammenheng. Deretter blir det gjort en strategisk analyse av den avvikende atferden både på klinikken og utenfor.

Hos atferdsklinikken tilbyr vi dermed en fullstendig helhetsvurdering. Videre veileder vi innen tilrettelegging og behandling for å gradvis etablere en stadig, trygg og forutsigbar tilværelse for både dyr og eier.

 

Mer om tilbudene kan du lese under "Praktisk informasjon" i menyen.

 

Velkommen!

ATFERDSKLINIKKEN

 

Veterinær, Atferdskonsulent

 

Anouska G. Andenæs

post@atferdsklinikken.no

 

www.atferdsklinikken.no

 

Rådmann Halmrastsvei 18

1337, Sandvika, bærum

 

“Some people talk to animals. Not many listen though. That's the problem.”

― A.A. Milne.

Copyright © All Rights Reserved