PRISER

Atferdsklinikkens prisliste:

H

U

N

D

Første konsultasjon ca 2 timer: 2200,-

Oppfølgingskonsultasjoner ca 1.5 time: 1800,-

Hjemmebesøk ca 2 timer: 2500,- (kjøretillegg for områder utenfor Oslo & Akershus)

 

Prisene inkluderer videre veiledning via mail/sms der dette er nødvendig samt tilgang til online bibliotek og arbeidsprotokoller. Det er alltid mulig å ringe eller maile i efterkant om man føler at noe er uklart og det jobbes tett med eier for å oppnå ønskede resultat. Man kan ikke se bort i fra at flere konsultasjoner vil være nødvendig før man oppnår ønsket resultat.

 

Atferdskonsultasjon Egner seg for:

- Spesifikke hendelser (bitt, utfall, aggresjon osv).

- Diffuse problemstillinger.

-Eiere som ønsker generelle råd og veiledning.

- De som vurderer å skaffe hund og som vil ha veiledning i prosessen ved valg av rase/type hund osv.

- Nybakte hundeeiere med valp/voksen hund som møter, eller vil unngå å møte, utfordringer de ikke vet hvordan de skal håndtere*.

- Eiere som ønsker å forebygge problematferd.

- Eiere med hund som har eller skal ha barn og ønsker råd/veiledning.

For veiledning i valpehold anbefales hjemmebesøk.

Analyse av video-opptak: 1500,-

Valg av rase (skriftlig, kontakt på e-post): 1500,-

(ingen konsultasjon nødvendig, kontakt er på e-post og via utfylling av enkle skjemaer.)

Valg av rase (konsultasjon ca 1.5 time): 2000,-

 

Full utredning av problem atferd:

Full utredning av problematferd er nødvendig der problemstillingen er såpass stor at den affekterer hundeholdet i stor grad og oppleves tyngende for eier, hund eller begge deler. En fullstendig gjennomgang er også viktig der det er snakk om atferd som utsetter mennesker eller andre dyr for fare. Eksempler på dette er bittskader eller aggressive utspill mot mennesker, bittskader eller aggressive utspill mot andre dyr, ekstrem frykt, separasjonsangst eller tvangshandlinger som for eksempel skyggejaging.

En full utredning gjøres enkelt og greit ved å jobbe tett sammen med eier og hund over en relativt kort periode slik at så mye informasjon som mulig kan samles. Formålet er i beste fall å forstå hva som er den underliggende årsaken til at atferdsmønsteret har etablert seg. Dette beror på mange faktorer som for eksempel problemets art, dyrets bakgrunn og tidligere sosialisering/preging hos oppdretter, genetikk mm. og er således ikke alltid mulig å finne ut av. Det sagt så er ikke dette nødvendigvis viktig i forhold til håndteringen av problemet og man vil uansett jobbe for å etablere de spesifikke utløsende faktorene, eller det vi kaller "triggere" av atferden og på den måten kan man gå igang med å endre/modifisere/håndtere den.

Utredningen innebærer flere møter, normalt sett i følgende rekkefølge:

1: Klinikk konsultasjon (2 timer)

2: Hjemmebesøk (2 timer)

3: Gjennomgang og analyse av video-opptak

4: Konkluderende besøk på klinikk (2 timer) med oppsummering og gjennomgang av funn, eventuell diagnose, behandlingsopplegg og samtale rundt implementering og gjennomførsel. Gjennomgang av protokoll for medisiner i de tilfeller medisinering er indikert.

Videre oppfølgingskonsultasjoner på klinikk etter avtale. I mange tilfeller følger det noe tett oppfølging på telefon/sms i begynnelsen, beroende på eiers behov. Denne oppfølgingen er viktig og det må presiseres at dette ikke innebærer noen ekstra kostnader for eier.

Total pris: 7000,-

 

% spesialtilbud til omplasseringshunder:

GRATIS 90 min konsultasjon til alle overtagelser* av "problemhund".

50% avslag til alle omplasseringshunder som har bodd under 1 år i nytt hjem.

*overtagelse av en hund man vet har ett problem og man ønsker å finne en løsning på dette. For å få gratis konsultasjon må hunden ha vært i nytt hjem i under 6 måneder.

 

UTREDNING, DIAGNOSE OG BEHANDLINGSOPPLEGG FOR

PROBLEMATFERD HOS KATT:

Noe kortere forløp enn for hund og ofte er hjemmebesøk indikert. Total pris: 5000,-

VIKTIG!

en atferdsutredning er alltid avhengig av å utelukke potensielle fysisologiske og/eller medisinske årsaker som kan ligge til bunns i problemet. det er derfor viktig at det ikke har gått for lang tid siden forrige helseundersøkelse og blodprøver er alltid indikert i problematferd tilfeller. Eier kan velge å ta disse i forkant av første konsultasjon eller i efterkant. be om Henvisningsskjema til din veterinær ved henvendelse om du ønsker å få undersøkelsen gjort i forkant.

OMPLASSERING

1. Omplassering av hund via Atferdsklinikken:

a) For hunder som ikke allerede er pasient ved klinikken (inkluderer forhåndsutredning): 5000,-

b) For hunder som allerede har gått gjennom historikk og atferdsutredning ved klinikken: 3000,-

 

2. Klinikk-konsultasjon: Omplasseringsavgjørelse veileder

(ca 120 min)

1800,-

 

4. a) Vurdering av forsvarlighet og velferdsmessige hensyn

ved en potensiell omplassering (les: evaluering av "farlig hund" ved feks bitt-skader, evaluering av skader mm).

b) Vurdering av avliving.

(ca 120 min)

1800,-

 

 

 

For klinikker/veterinærer:

6. 2nd opinon: Vurdering av atferdsbetinget avliving av pasienter:

Etter avtale eller kasus kan sendes umiddelbart om rask tilbakemelding er ønskelig:

anouska@atferdsklinikken.no. Inkluder telefonnummer og merk e-posten: Avliving.

 

 

Alle priser er inkl.MVA

For detaljer om de spesifikke tilbudene vennligst gå til menyen øverst på siden.

K

A

T

T

ATFERDSKLINIKKEN

 

Veterinær, Atferdskonsulent

 

Anouska G. Andenæs

post@atferdsklinikken.no

 

www.atferdsklinikken.no

 

Rådmann Halmrastsvei 18

1337, Sandvika, bærum

 

“Some people talk to animals. Not many listen though. That's the problem.”

― A.A. Milne.

Copyright © All Rights Reserved