Anouska Godtfredsen Andenæs

NB! Jeg er i barselpermisjon og klinikken er stengt ut 2020. Dersom det er en akutt situasjon så ta kontakt på e-post. 

BEHANDLINGSOMRÅDER


  • Utredning, diagnostikk og behandlingsplan for alvorlige atferdsproblemer
  • Tilrettelagt behandlingsprogram
  • Veileding og råd innen mindre problemområder     
  • Forebyggende tiltak     
  • Medisinsk behandling     
  • Oppfølging
  • Omplassering  (veiledning og gjennomføring)
  • Forebyggende tiltak (rasevalg, tilrettelegging i familier med barn og hund mm.)

HVA ER ET ADFERDSPROBLEM?


Et atferdsproblem per definisjon er et symptomatisk uttrykk av emosjonell eller intern utilpasshet, spesielt brukt som beskrivelse av atferdsavvik hos barn hvor atferden manifesteres i form av eksempelvis negle-biting, negativitet, aggresjon eller anti-sosial atferd.

Denne definisjonen kan fortelle oss mye om den interne konflikten som oppstår hos dyr. 

OMPLASSERING


For mange kjennes omplassering som ett nederlag. Dette er synd, da omplassering ofte er en god løsning for hunden samt ett reelt alternativ til avliving. Mange hunder avlives dessverre unødvendig i Norge fordi eier ikke vurderer omplassering som et realistisk alternativ.

ATFERDSKLINIKKEN

Anouska G. Andenæs

VeterinærAtferdskonsulent


anouska@godtfredsen.no

www.atferdsklinikken.no


Rådmann Halmrastsvei 18

1337, Sandvika, bærum


Copyright © All Rights Reserved

“Some people talk to animals. Not many listen though. That's the problem.”

― A.A. Milne.