Atferdsklinikken


Ved Veterinær Anouska Godtfredsen Andenæs.

Utredning av atferdsproblemer, veiledning og oppfølging ved behov.

 Konsultasjon er i hovedsak online med mindre annet er nødvendig. Èn initialkonsult og en oppfølging holder ofte.

Du mottar skriftlig sammendrag og arbeidsprotokoller etter den første konsultasjon. 

Hunden må ha gjennomført blodprøver samt utredning for smerter i kropp og munnhule hos veterinær. 

Send med henvisning fra behandlende veterinær dersom dette foreligger. 

Kontakt: anouska@godtfredsen.no


Følgende skjema fylles ut før konsultasjon:
 


Behandlingsområder:


  • Utredning av alvorlige atferdsproblemer hos hund
  • Forebyggende tiltak     
  •  Evt medisinsk behandling     
  • Oppfølging
  • Evaluering av avlivingsgrunnlag
  • Evaluering av omplassering som alternativ til avliving


Hva er et atferdsproblem?


Et atferdsproblem per definisjon er et "symptomatisk uttrykk av emosjonell eller intern utilpasshet, spesielt brukt som beskrivelse av atferdsavvik hos barn hvor atferden manifesteres i form av eksempelvis negle-biting, negativitet, aggresjon eller anti-sosial atferd."

Denne definisjonen kan fortelle oss mye om den interne konflikten som oppstår hos dyr. 

Omplassering


For mange kjennes omplassering som et nederlag. Det er synd fordi omplassering ofte er en god løsning for både hunden og familien. Mange hunder avlives dessverre unødvendig i Norge fordi eier ikke vurderer omplassering som et realistisk alternativ. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av omplassering som alternativ. OBS! Jeg utfører ikke omplasseringer, men er behjelpelig med avgjørelsen om det er forsvarlig å omplassere samt hvordan du kan gå frem for å finne en ny eier.