OMmeg


Jeg er utdannet veterinær og bor med min mann, tre barn, to katter og et varierende antall hunder i Oslo. Mens jeg studerte jobbet jeg med hjemløse hunder og sammen med venninne og kollega Caroline Holtet stiftet og driftet vi den veldedige organisasjonen Budadogs, som rehabiliterte og omplasserte i overkant av 450 hunder i løpet av en 4 års periode.

Gjennom dette arbeidet opparbeidet jeg meg solid og unik erfaring og kunnskap innen atferd, rehabilitering og atferdsmodifisering. Jeg har erfaring med alt i fra grovt mishandlede hundertil ferale hunder og forlatte valpekull.


Min hovedoppgave skrev jeg  ved universitetets etologi departementet og den omhandlet atferdsproblematikk i omplasserte hunder med uviss fortid. Jeg brukte egen organisasjon som forskningsbase.   


I ettertid har jeg etterutdannet meg innen dyreatferd (Dip.Adv.in Canine Behaviour Managment) og er opptatt av å holde meg oppdatert om metoder og forskning innen feltet som stadig er i utvikling.