Om klinikken


Atferdsklinikken er et klinisk tilbud til eiere og henvisende veterinærer. Praksisen eies og drives av Anouska Godtfredsen Andenæs som er utdannet veterinær og atferdskonsulent. Anouska har mange års erfaring med rehabilitering av vanskjøttede og mishandlede hunder.  Hun bestemte seg tidlig i forløpet av veterinærstudiet for at hun ville jobbe med atferdsmodifisering og konsulterende arbeide innen menneske/dyr relasjon og kommunikasjon. Årsaken til at problemer oppstår er ofte kompliserte og av den grunn er Anouska også meget opptatt av tilrettelegging av miljø samt forebyggende arbeide.


Behovet for inngående forståelse av atferdsproblemer, hvorfor de oppstår og hvordan de kan løses øker i takt med antall dyr rundtom i landet. Veterinærer er ofte rådville, da deres kliniske studier omfatter lite atferdsproblematikk og dets behandling. Atferdsklinikken har som formål å tilby et helhetlig og grundig tilbud til ferske eiere såvel som de som allerede har et dyr, både med og uten problemer. Klinikkens prinsiper er basert  på medisinsk og fysiologisk kunnskap såvel som inngående personlig erfaring og spesialkompetanse.

HVORFOR FÅR DYR PROBLEMER?


  Grunnen til at dyr utvikler avvik i oppførselen kan være alt ifra sykdomsbasert til genetikk og tidlig læring. Det er vanskelig for dyreeiere å sette seg inn i kompleksiteten av deres dyrs atferdsmønstre og i dagens samfunn stiller vi store krav til dyrene i våre hjem. De skal tilpasse seg en stor rekke situasjoner i miljøet som ikke nødvendigvis faller dem naturlig. 


Da det gjelder problematferd så er det viktig å ta med i betraktningen at hvert dyr er et individuelt produkt av sin avl, sitt miljø (både hos oppdretter og i hjemmemiljøet) og sine erfaringer og derfor er en grundig evaluering av hvert enkelt tilfelle er en viktig faktor.  En klinisk undersøkelse er nødvendig, for å utelukke sykdom som grunnlag for atferdsproblemet. Kommer dyret via henvisnig har dette ofte blitt foretatt i forkant. Er det en stund siden sist henvises eier tilbake til sin veterinær for å få dette gjort.  Man får med et skriv med informasjon om hva som behøves i atferdssammenheng.  Deretter blir det gjort en strategisk analyse av den avvikende atferden både på klinikken og utenfor.


Ved atferdsklinikken tilbyr jeg dermed en fullstendig helhetsvurdering. Videre veileder jeg innen tilrettelegging og behandling for å gradvis etablere en stadig, trygg og forutsigbar tilværelse for både dyr og eier.
Velkommen!

PRAKTISK INFO


e-post: post@atferdsklinikken.no

Timebestilling

Besøksadresse: Rådmann Halmrastsvei 18, Sandvika

Priser

HISTORIKK


"I  2008 stiftet jeg, sammen med min gode venninne og kollega Caroline Holtet, den veldedige organisasjonen Budadogs i Budapest. Lite visste vi at vi skulle vokse til å bli den største organisasjonen i landet og i løpet av en 4 års periode var jeg personlig ansvarlig for å overvære den atferdsmessige oppfølging av over 450 hunder. Dette arbeidet ble også grunnlaget for min hovedoppgave tittulert "The Occurence of Behavioural Problems in Re-Homed Dogs with Unknown Backgrounds". Det ble tidlig i studieforløpet tydelig for meg at atferdsmedisin var mitt "kall".

ATFERDSKLINIKKEN

Anouska G. Andenæs

VeterinærAtferdskonsulent


anouska@godtfredsen.no

www.atferdsklinikken.no


Rådmann Halmrastsvei 18

1337, Sandvika, bærum


Copyright © All Rights Reserved

“Some people talk to animals. Not many listen though. That's the problem.”

― A.A. Milne.