OMPLASSERING AV HUND

Tilbudet om assistanse i en omplassering er rettet mot alle eiere som av diverse grunner vurderer, er nødt til, eller har behov for å omplassere hunden sin. Det er mange som kan ha vurdert omplassering i perioder eller over lengre tid, men som kanskje har unngått å ta beslutningen fordi de føler at prosessen er foruroligende og full av ukjente faktorer.

De forskjellige konsultasjonene vi tilbyr reflekterer derfor, og tar høyde for, variasjonen i situasjoner eiere kan befinne seg i da gjelder omplassering.

Atferdsklinikken tilbyr således en rekke alternativer, fra fullstendig håndtering av å finne ny eier til engangskonsultasjoner for de som kun ønsker informasjon om prosessen og veiledning i hvordan de skal gå frem eller de som vurderer omplassering, men ikke har tatt noen avgjørelse.


avliving:

I tillegg til konsultasjoner vedrørende omplassering tilbys også konsultasjoner innen avliving.

For de som vurderer avliving vil vi kunne bidra med å kartlegge grunnlaget for avlivingen, gi eier objektiv og oppdatert informasjon samt råd basert på enkelttilfellet. Dette vil hjelpe eier med å få perspektiv på situasjonen slik at de kan påse at en eventuelle avgjørelse om avliving ikke er en handling i affekt, men heller en korrekt og overveid beslutning.

Vi tar også henvisninger fra eksterne veterinærer og klinikker for å vurderer avlivingsgrunnlag av deres pasienter når klienten begjærer pasienten avlivet av atferdsrelaterte grunner.

"home is where it smells like home"

OMPLASSERING AV HUND VIA ATFERDSKLINIKKEN

Dette er et total-tilbud for deg som skal omplassere hund og som ønsker å forsikre deg om at hunden  kommer til et så egnet hjem som overhode mulig. 

Klinikken kan bistå deg i den grad du måtte anse det som ønskelig og/eller nødvendig.

Informasjon om fremgangsmåte:

Den initielle prosessen beror på hvorvidt hunden har vært til atferdsutredning ved klinikken tidligere eller ikke.    Del 1: For omplassering av hund som ikke tidligere har vært hos Atferdsklinikken:

Prosessen begynner med historikk skjema og en (ca) 120 min. konsultasjon ved klinikken med gjennomgang av hundens medisinske- og atferdshistorikk og  kartlegging av hundens behov, individuelle såvel som rasemessige og genetiske. Dialog med eier går her ut på å samle så mye relevant informasjon som mulig.


Del 2: For nye hunder og  hunder som tidligere har vært til utredning hos atferdsklinikken:

  I visse situasjoner vil det være nødvendig å ta med hunden ut i miljør for å undersøke reaksjonsmønstre. Klinikken vil da be om at dette filmes. Følgelig foretaes en analyse  og kriterier for omplassering utarbeides. Deretter formuleres annonse som lanseres og interessenter tar direkte kontakt med atferdsklinikken, som gjør en initiell evaluering av kandidatene (første ledd). Aktuelle kandidater blir valgt som man så går i grundigere samtale med (andre ledd) og de som fortsatt er aktuelle etter andre ledd blir introdusert for eier som da velger hvilke kandidater de ønsker å opprette kontakt med.  Om eier ikke ønsker direkte kontakt med kandidater før valg av nytt hjem så er dette hel greit, da foretar Atferdsklinikken den endelige beslutningen.  Eier bestemmer hele tiden selv til hvilken grad klinikken skal være innvolvert og ved hvilket kommunikasjonsledd de ønsker å overta dialog med kandidatene.

  Det overordnede formålet er å finne den absolutt beste eier for din hund, basert på nøye analyse av både hunden og det potensielle hjemmet.  Vi veileder og gir råd hele veien om du ønsker

å håndtere de praktiske aspektene selv, eller vi håndterer hele omplasseringen fra A til Å.Klinikkens standard omplasseringskontrakt benyttes ved overdragelse av eierskapet. Eier har mulighet til å gjøre endringer til kontrakten i  samråd med klinikken.  Atferdsklinikken er en fungerende oppdragshaver/rådgiver i prosessen og kontrakten signeres mellom nåværende eier og ny eier. 


Engangskonsultasjoner og andre tilbud for omplassering eller omplasseringsvurdering:

Konsultasjon for veiledning i en omplasseringsavgjørelse

Uansett hva grunnen er til at du går med tanken på å omplassere så fortjener både du og hunden din en sjanse til å finne ut av om dette er en realistisk, god og trygg løsning. Hos oss vil du få denne klarheten.  Eiere kan velge å komme til samtale ved klinikken for å få bistand i en slik avgjørelsesprosess. Dette vil innebære en kartlegging av hundens historikk og atferdsmønstre, sykdomshistorie, rasemessige og individuelle behov for så å ha en dialog med eier om alternativene som er tilgjengelige. Eier kan velge å kun komme til denne samtalen for å få en klarhet i, og perspektiv over, situasjonen de står ovenfor.


Konsultasjon for råd og veiledning i en omplasseringsprosess

Å gå igang med en omplasseringsprosess kan virke skremmende og overveldende. Hva slags hjem skal man begynne å se etter? Hvilke kriterier skal man sette?  Hvordan kan man vite at mennesker forteller sannheten når de tar kontakt? Hvordan vet man at èn kandidat er bedre enn en annen?  Skal man besøke potensielle nye eiere for å se hvordan de bor? Skal de møte hunden før overtagelse?  Hvordan forholder du deg til prøveperioder? Skal du ta betalt for hunden for å forsikre deg om at kandidatene er seriøse?

Klinikken tilbyr veiledning i omplasseringsprosessen hvor vi kartlegger de viktigste tingene å fokusere på, gir råd om hvordan man velger aktuelle kandidater samt at eier får med seg en informasjonsbrosjyre om omplasseringsprosessen og liste over viktige spørsmål. 


 

Tilbudet er for deg som har hund med atferdsproblemer eller som av andre grunner behøver og/eller ønsker en nykter, objektiv og profesjonell vurdering av hvorvidt det vil være ansvarsmessig eller velferdsmessig forsvarlig å omplassere hunden videre. Konsultasjonen er også for vurdering av avliving der eier er usikker på beste løsning. Konsultasjone tilrettelegges etter hvert individuelle tilfelle og beroende på individuelle forskjeller kan det være nødvendig med hjemmebesøk.


 

Vurdering av forsvarlighet ved omplassering av en hund med atferdsproblemer eller kroniske smerter. Velferdsmessige hensyn.  Vurdering av avliving.

Tilbudet gir veterinærer og/eller klinikker anledning til å henvise klienter som  begjærer hunden avlivet av atferdsmessige grunner og  man ønsker en vurdering av  pasienten for å påse at avliving er rett behandling.

Veterinærer som ønsker å henvise bes  ta kontakt med klinikken på epost.

VURDERING AV AVLIVINGSGRUNNLAG FOR VETERINÆRER


ATFERDSKLINIKKEN

Anouska G. Andenæs

VeterinærAtferdskonsulent


anouska@godtfredsen.no

www.atferdsklinikken.no


Rådmann Halmrastsvei 18

1337, Sandvika, bærum


Copyright © All Rights Reserved

“Some people talk to animals. Not many listen though. That's the problem.”

― A.A. Milne.