Priser &

Informasjon:

Timepris:

Konsultasjonspris på klinikken i Sandvika er NOK 1800.00  per enkeltime ink mva.  Dobbeltime koster NOK 2500.00. Hjemmebesøk har en varighet på ca 2 timer og koster NOK 2800.00. Hjemmebesøk har mye for seg og der geografisk mulig er det å foretrekke. Kort oppfølgingskonsultasjon for hunder under behandling tar ca 30 min og koster NOK 800.00. Disse kan gjøres via videochat eller klinikkbesøk.  Klinikk besøk er alltid å foretrekke hvis geografisk mulig. For konsultasjoner lørdag og søndag tilkommer helgeavgift på NOK 500.00. Gratis førstekonsultasjon til eiere med omplasseringshund som de har hatt i under 3 mnd. 50% rabatt til omplasseringshunder som har vært i hjemmet i under 6 mnd.

Hva inngår i prisen? Skriftlig behandlingsplan, tilgang til online bibliotek, arbeidsprogram, e-post oppfølging og telefonkontakt.

Notat: Sett alltid av godt med tid til alle konsultasjoner. Ta med hunden. Fyll nøye inn skjema for atferdshistorikk i forkant.  Kjøretillegg på 250min/15min i bil tilkommer for hjemmebesøk.  Priser for hjemmebesøk gjelder kjøretid under 2 timer. Kjøretid over 3 timer og/eller fly kun etter avtale. Videochat kun der klinikk besøk ikke er geografisk mulig. Alle priser ink mva.

 


Full utredning av problematferd:

En full utredning av problematferd er nødvendig der problemstillingen er såpass stor at den affekterer hundeholdet i stor grad og oppleves tyngende for eier, hund eller begge parter. En grundig utredning er også viktig der det er snakk om atferd som utsetter mennesker eller andre dyr for fare. Eksempler på dette er bittskader eller aggressive utspill mot mennesker, bittskader eller aggressive utspill mot andre dyr, ekstrem frykt, separasjonsangst eller tvangshandlinger som for eksempel skyggejaging.

Utredningen gjøres over en relativt kort periode med tett samarbeide mellom veterinær og eier slik at så mye informasjon som mulig kan samles. Formålet er å forstå hva som er den underliggende årsaken til at atferdsmønsteret har etablert seg (les mer om problematferd her). Dette beror på mange faktorer som for eksempel problemets art, dyrets bakgrunn og tidligere sosialisering/preging hos oppdretter, genetikk mm. og er således ikke mulig å finne ut av ved kun en konsultasjon.

Man vil jobbe for å etablere de utløsende faktorene og det underliggende emosjonelle systemet som forårsaker atferden. Deretter kan man gå igang med å endre/ modifisere/ håndtere problemet.

Utredningen innebærer flere møter, normalt sett i følgende rekkefølge:

1: Klinikk konsultasjon på ca 90 minutter eller video-chat der klinikk besøk ikke er mulig.

2: Gjennomgang og analyse av video-opptak (eier filmer hunden i situasjoner som er forhåndsavtalte og sender på e-post)

3: Hjemmebesøk (eller video-chat og ytterligere video-opptak der besøk ikke er geografisk mulig).

4: Konkluderende besøk på klinikk/video-chat med oppsummering og gjennomgang av funn, eventuell diagnose,  behandlingsopplegg og samtale rundt implementering og gjennomførsel. Gjennomgang av protokoll for medisiner i de tilfeller medisinering er indikert.

Videre oppfølgingskonsultasjoner på klinikk/ video-chat etter avtale, se priser over.


Hvorvidt man ønsker å gå igang med full utredning kan man avgjøre i forkant eller under første konsultasjon.  Eier bes tenke over alvorlighetsgraden og i forkant gjøre seg en formening om hva man ønsker.

Forebyggende tiltak:

Forebyggende tiltak er alltid bedre enn at problemene får grobunn. Ved klinikken kan du lære om tilrettelegging av miljø, valpeatferd, relasjons-bygging mellom barn og hund og alle andre områder du ønsker mer informasjon og veiledning innen.

Timen bestilles via online booking systemet under kategorien - konsultasjon - annet og kan gjennomføres som klinikk besøk og video konferanse der klinikkbesøk ikke er geografisk mulig.


Omplassering av hund via Atferdsklinikken - NOK 5000.00

Omplassering av hund som allerede er pasient koster NOK 4000.00

 (klinikkbesøk/video-chat, videoanalyse av hunden, annonsering og valg av kandidater. Bistand til nytt hjem i overtagelsesfasen. For omplasseringen benyttes klinikkens omplasseringskontrakt)


Omplassering av hund:

Atferdsklinikken tilbyr omplassering av hund! Hunden blir evaluert, annonsert og egnet eier blir funnet i samspill med deg. Trygg overdragelse og Atferdsklinikkens omplasseringskontrakt signeres.

% ved overtagelse av omplasseringshund:

50% rabatt

TIL OMPLASSERINGSHUNDER I NYTT HJEM


Til omplasseringshunder som har vært i hjemmet i under 6 måneder tilbys 50% rabatt på alle konsultasjoner og utredninger.


Gratis førstegangskonsultasjon

TIL OMPLASSERINGSHUNDER SOM HAR VÆRT I HJEMMET I UNDER 3 MÅNEDER

ATFERDSKLINIKKEN

Anouska G. Andenæs

VeterinærAtferdskonsulent


anouska@godtfredsen.no

www.atferdsklinikken.no


Rådmann Halmrastsvei 18

1337, Sandvika, bærum


Copyright © All Rights Reserved

“Some people talk to animals. Not many listen though. That's the problem.”

― A.A. Milne.